องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่

ติดต่อ อบต.องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
ที่อยู่: บ้านแดงใหญ่ ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัทพ์ โทรศัทพ์: 043-255550
โทรสาร โทรสาร: 043-255550
อีเมล์ อีเมล์: contact@dang-yai.go.th

ฟอร์มติดต่อ อบต.

ข้อความ: