ติดต่อ อบต.องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
ที่อยู่: บ้านแดงใหญ่ ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัทพ์ โทรศัทพ์: 043-255550
โทรสาร โทรสาร: 043-255550
อีเมล์ อีเมล์: contact@dang-yai.go.th

ฟอร์มติดต่อ อบต.

กรุณาคลิกชื่อที่ต้องการติดต่อด้วย.

กรุณาพิมพ์ชื่อผู้ติดต่อด้วย.

กรุณาพิมพ์อีเมล์ผู้ติดต่อ.

กรุณาพิมพ์เรื่องที่ต้องการติดต่อ.

ข้อความ:

กรุณาพิมพ์ข้อความที่ต้องการติดต่อด้วย.

กรุณาพิมพ์ผลบวกของตัวเลขที่ปรากฏด้วย.