องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่

ติดต่อ อบต.องค์การบริหารส่วนตำบลแดงใหญ่
ที่อยู่: ตำบลแดงใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000

โทรศัทพ์ โทรศัทพ์: 043-306564
โทรสาร โทรสาร: 043-306685
อีเมล์ อีเมล์: contact@dang-yai.go.th

ฟอร์มติดต่อ อบต.

ข้อความ: